Recycling van afgedankte apparatuur

Shredder Rent werkt samen met een gecertificeerd afvalrecyclingbedrijf voor het verwerken van afval afkomstig van de laptop shredder. De Europese Commissie heeft een wet opgesteld dat alleen bedrijven die voldoen aan de WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence) dit afval mogen verwerken. Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle, hebben dit beleid geïnitieerd.

Dit betekent dat wij alle afval verzamelen en transporteren naar een gecertificeerd recyclingbedrijf. Zij sorteren het afval en recyclen het volgens de WEEE / Cenelec regelgeving. Daarbij rapporteren zij aan auditors omtrent de inkomende volumes en de bereikte recyclingresultaten.

Vele materialen kunnen weer hergebruikt worden. Wij stimuleren recycling met onze Green IT missie. Sommige materialen hebben zelfs waarde, echter dit weegt niet op tegen de coördinatiekosten en de transport. Dus wij geven geen vergoedingen. Wij bieden afvalverwerking als service.

Vraag stellen